Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Αρ. απόφ. 38/2022 "Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει διαχειριστές κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, που τηρεί ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και συγκεκριμένα εξουσιοδοτεί τους κάτωθι:

1. κα Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ 165722/06-10-2017 Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού,
2. κα Χριστίνα Κανέλλου του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού,
3. κο Ηλία Τσόπη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΙ 602283/2010 Τ.Α. Χαλανδρίου,

όπως, ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού,
• να διαχειρίζονται λογαριασμούς καταθέσεων, όψεως σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα, να παραλαμβάνουν πιστωτικές κάρτες και κάρτες κινήσεως λογαριασμών σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών, να λαμβάνουν γνώση των οικείων κωδικών και να υπογράφουν κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση, όπως επίσης και να αναλαμβάνουν βεβαιώσεις κινήσεως των ανωτέρων καταθέσεων,
• να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να υπογράφουν κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη,
• να συνάπτουν συμβάσεις εκτέλεσης μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου,
• να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν, τριτεγγυούνται και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές,
• να προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή,
• να συνάπτουν πάσης φύσεως συμβάσεις πιστώσεων επ’ ανοικτώ λογαριασμό και να προβαίνουν σε αύξηση των ήδη υφιστάμενων πιστώσεων,
• να παρέχουν εμπράγματες ασφάλειες επί κινητών ή ακινήτων προς ασφάλεια απαιτήσεων υπέρ παντός τρίτου προσώπου και ειδικά ενέχυρα πάσης φύσεως και υποθήκες επί πάσης ακινήτου περιουσίας και να συναινούν στην παροχή αδείας εγγραφής προσημειώσεως, όπως και να προβαίνουν σε εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,
• να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
• να επιστρέφουν στις εκδότριες Τράπεζες εγγυητικές επιστολές που απευθύνονται προς τον εντολέα, προς απαλλαγή αυτού,
• να παρέχουν εγγυήσεις για λογαριασμό του Δήμου υπέρ τρίτων και ειδικά οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
• να προβαίνουν στη μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων, χρηματοθυρίδων και να λύουν υφιστάμενες ή μέλλουσες μισθώσεις αυτού του είδους,
• να υπογράφουν, εκτελούν και ενεργούν κάθε σύμβαση Τραπεζική ή μη, δυνάμενη δε να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο και να υπογράφουν για όλα αυτά οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο σχετικό πρακτικό.

Επιπλέον, εξουσιοδοτεί την κα Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ 165722/06-10-2017 Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, να χειρίζεται αποκλειστικά όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια των συναλλαγών του Δήμου μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενη να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• να συνομολογήσει με την Τράπεζα τους Όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τραπέζης (του λοιπού «Σύμβαση Alpha Web Banking»),
• να ορίζει τα Φυσικά Πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (του λοιπού «Χρήστες»), οι οποίοι θα παραλάβουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη Σύμβαση Alpha Web Banking,
• να απενεργοποιεί, επανενεργοποιεί τους Χρήστες,
• να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
• να προσδιορίζει, κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
• να επικοινωνεί με την Τράπεζα.

Ειδικότερα εξουσιοδοτούνται οι κάτωθι:

1. η κα Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΝ 165722/06-10-2017 Τ.Α. Παπάγου - Χολαργού, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking και να προβαίνει σε μεταφορές ποσών ή πληρωμές στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, χρεώνοντας τους εκάστοτε τηρούμενους στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» λογαριασμούς του Δήμου,
2. ο κος Ηλίας Τσόπης του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ: ΑΙ 602283/2010 Τ.Α. Χαλανδρίου, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking, για παρακολούθηση κινήσεων των εκάστοτε τηρουμένων στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» λογαριασμών του Δήμου,
3. η κα Χριστίνα Κανέλλου του Δημητρίου με ΑΔΤ: ΑΖ 083280/17-10-2007 Τ.Α. Χολαργού, να έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Alpha Web Banking, για παρακολούθηση κινήσεων των εκάστοτε τηρουμένων στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» λογαριασμών του Δήμου.
Η ανάκληση των διαλαμβανομένων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της Τραπέζης μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτήν.

Η Πρόεδρος

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Διαβάστηκε 213 φορές

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech