3η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (28 Ιανουαρίου 2015)

Καλείστε να παρευρεθείτε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 28/01/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55) προκειμένου να συζητηθεί και αποφασιστεί το κάτωθι θέμα της Ημερησίας Διατάξεως:

 

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Η πρόσκληση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 95, παράγραφος 4 του Ν.3463/2006, λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητας του ως άνω θέματος.

 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός