13η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (25 Οκτωβρίου 2016)

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 25.10.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :
1.Έγκριση των υπ΄ αριθ. 17/2016 και 18/2016 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση μίας (1) Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Πινακίδας, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και δύο (2) Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Πινακίδων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
2.Έγκριση της υπ΄ αριθ. 19/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων, έξωθεν Πρεσβείας Καζακστάν (Υμηττού 122), της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου.
3.Έγκριση Μελέτης του έργου : «Επίστρωση με ελαστικό τάπητα και ηλεκτροφωτισμός στο γήπεδο ποδοσφαίρου στον λόφο Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού», για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο : «Αναβάθμιση περιοχής πρώην λατομείου «ΤΣΑΚΟΣ» ως εγκατάσταση Αθλητισμού - Αναψυχής».
4.Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Κοινή Πρόταση Χρηματοδότησης των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού, με τίτλο : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6ι.26-27.1 του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» ΤΟΥ ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
5.Διαδημοτική Συνεργασία με προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών - Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου -Χολαργού».
6.Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης : «Σταθμός Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών -Μονάδα Κομποστοποίησης Κλαδεμάτων, Εφαρμογή Δράσεων Χωριστής Συλλογής Αστικών Στερεών Αποβλήτων των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου - Χολαργού».


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός