16η Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (09 Νοεμβρίου 2016)

Καλείστε να παρευρεθείτε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 09.11.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στο Δημοτικό Κατάστημα - Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και αποφασιστούν τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως :

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.
2. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».
3. Έγκριση πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ & Σπουδαστών ΤΕΙ, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού.
4. Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.).
5. Οικονομική επιχορήγηση στα Αθλητικά Σωματεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
6. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση γραφείου στο χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παπάγου.
7. Έγκριση Συμψηφισμού απαιτήσεων και οφειλών της εταιρείας «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.».
8. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, στην εταιρεία «Κομνηνός Ιωάννης & ΣΙΑ Ε.Ε.».
9. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».
10. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)».
11. Ενημέρωση για το 22ο Φεστιβάλ Παπάγου - Χολαργού.
12. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
13. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 3ου Τριμήνου 2016.
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους
15. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
16. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2016.
17. Έγκριση Δ΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2016.
18. Έγκριση Β΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2016.
19. Έγκριση δαπάνης και ανάληψη σχετικής πίστωσης για εκδηλώσεις του Δήμου.
20. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ. 31161/18.12.2015 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου».
21. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος της υπ΄ αριθ. 19796/16.08.2016 σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων».
22. Έγκριση παραλαβή μελέτης : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ».
23. Έγκριση παραλαβή μελέτης : «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».
24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου : « Συντήρηση & Επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2016».
25. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων.


Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός