3η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (17 Μαρτίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1), που θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 19:00, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 1/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης της δομής «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003560 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.
4. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2020.

Χολαργός, 13.03.2020

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός