9η Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (24 Ιουνίου 2020)

Καλείστε να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26.5.1.2 και τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4255/18-05-2020 Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π12 και τίτλο «Ωρίμανση έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
4. Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
5. Γνωμοδότηση για τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.
6. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά των τμημάτων της Α΄ τάξης του 1ου Λυκείου Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού.

Χολαργός, 19.06.2020
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός