25η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15 Νοεμβρίου 2016)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 15η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1.Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2017.
3. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία), Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017.
4. Γνωμοδότηση Επιτροπής διαγωνισμών, για προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «Δ.Δημητρακόπουλος ΑΕ», για τον διαγωνισμό Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ.
5. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια με τίτλο : « Προμήθεια Βενζίνης για τα οχήματα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Προϋπολογισμού 43.500,00 € συν Φ.Π.Α. και Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών της σχετικής Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός