18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (03 Σεπτεμβρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2016.
2. Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών για τους Κλητήρες του Δήμου.
4. Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
5. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
6. Έγκριση Αποτελέσματος Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
7. Κατακύρωση Αποτελέσματος και ανάδειξη Μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΑΠΑΓΟΥ»
8. Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη Μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2015».
9. Άσκηση Ενδίκου Μέσου και ορισμός Δικηγόρου.
10. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός