01η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (20 Ιανουαρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 20η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Ορισμός Υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών.
3. Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής.
4. Εξέταση Ενστάσεων επί της Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια ακρυλικού ελαστοσυνθετικού τάπητα γηπέδων καλαθοσφαίρισης ».
5. Άσκηση ενδίκου μέσου και ορισμός Δικηγόρου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός