03η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (06 Φεβρουαρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 6η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Ανατροπές Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρεώσεων, έτους 2014.
3. Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου Τριμήνου έτους 2014.
4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, για την Κατακύρωση του Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ακρυλικού Ελαστοσυνθετικού Τάπητα γηπέδων Καλαθοσφαίρισης».
5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, για την Κατακύρωση του Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού».
6. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Προϋπολογισμού και Όρων της υπ’ αριθ. 2/2014 Μελέτης, καθώς και των Όρων Διακήρυξης για την Εργασία – Υπηρεσία : « Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2015».
7. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών (Νο 1), στο Κοιμητήριο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου.
8. Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών (Νο 2), στο Κοιμητήριο της Δημ. Κοινότητας Παπάγου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός