05η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (6 Μαρτίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 6η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Απόδοση Δαπανών Παγίας Προκαταβολής.
3. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή των δαπανών μεταβίβασης των οχημάτων του Δήμου, στη νέα Επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».
4. Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
5. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου : Συντήρηση – Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών, έτους 2015».
6. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού του Έργου : Συντήρηση – Επισκευή Γυμνασίων – Λυκείων , έτους 2015».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός