19η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (16 Σεπτεμβρίου 2015)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει τη 16η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

1. Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων.
2. Έγκριση Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2015.
3. Κατακύρωση Αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη Μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις Οδών, έτους 2015».
4. Έγκριση Πρακτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την Εργασία – Υπηρεσία με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των Κτηρίων, Εγκαταστάσεων και Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
5. Έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου» ποσού € 195.000.

Ο ΕΚΤΑΚΤΟΣ χαρακτήρας της Συνεδρίασης, οφείλεται στην ανάγκη άμεσης σύνταξης – ανάρτησης- διαβίβασης στη Γραμματεία Δ.Σ. του Δήμου, της απόφασης Οικ. Επιτροπής για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 2ο Θέμα), καθώς, την ίδια ημέρα το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη συνεδρίαση και του Δημοτικού Συμβουλίου με το ίδιο θέμα.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Βαλυράκης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός