42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28 Νοεμβρίου 2018)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 28η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικών αναδόχων, διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του δήμου Παπάγου Χολαργού 2018 – 2020» .
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων αναψυχής για Παιδικούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου – Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 9.982,00€, των όρων διακήρυξης και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2018233 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου».

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός