13η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (17 Απριλίου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 17η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Πρακτικού 2 του Συνοπτικού Διαγωνισμού της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο : «Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου»,
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση του πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου στο Έργο: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού”) και πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση της σύμβασης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του πρακτικού 3 (ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών “Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές SmartCities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παπάγου Χολαργού”) και πρόταση προς την Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση της σύμβασης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».
ΘΕΜΑ 7ο: Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ( άρθρο 32 παρ 2γ Ν.4412/16) για το υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2180/28.06.2018 σύμβασης μεταξύ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και του Αποστολόπουλου Γεράσιμου για «Είδη Κρεοπωλείου»" .
ΘΕΜΑ 8ο: Απολογισμός δωρεών σε τρόφιμα και φάρμακα από ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο
και το Κοινωνικό Φαρμακείο κατά το β΄ εξάμηνο 2018.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Όρων Διακήρυξης παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης μιας θέσεως περιπτέρου πώλησης προϊόντων καπνού και λοιπών ειδών, το οποίο βρίσκεται στη Πλ. Παπαφλέσσα (Χρυσοστόμου Σμύρνης & Δαγκλή 4) στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, σε άτομο της παρ. 4 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός