28η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28 Αυγούστου 2019)

Καλείστε να παραβρεθείτε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 28η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των
ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2020.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ»
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότηση προς την Οικονομική Επιτροπή για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βικτωρία Νικάκη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός