13η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (01 Απριλίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-
3-2020), άρθρο 10, παρ.1, που θα γίνει την 1η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας υπογραφής σύμβασης: «Εγκατάσταση Λυόμενου Στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της παράτασης του χρόνου λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ι. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της παράτασης του χρόνου λήξης της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Α.Ε.» της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», λόγω των έκτακτων μέτρων της Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών.
ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή χρησιδανείου δύο αυτοκινήτων έως και την 30-4-2020 παραχωρηθέντα από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19."

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής
Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός