14η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (08 Απριλίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, που θα γίνει την 8η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Μελέτης και όρων Διακήρυξης για την «Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Παπάγου Χολαργού».
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-2oυ ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018».
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη Μέτρων για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού : Έλεγχος δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια ενός ρυμουλκού με ένα ημιρυμουλκούμενο.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού : Έλεγχος δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.
ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση της υπ’ 2019164 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 19SYMV005650310) μεταξύ Δήμου Παπάγου – Χολαργού και της εταιρείας «Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε.» για την προμήθεια γάλακτος για τους νέους δικαιούχους σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/2019 (ΦΕΚ 22208 Β’).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός