22η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (03 Ιουνίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης (λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1), που θα γίνει την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 , για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1o: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Παραβόλων Μεταβίβασης Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ για την οδό Βουτσινά.
ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ για την οδό Καραλή.
ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Κλήρωσης, για απ’ ευθείας Αναθέσεις Δημ. Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Παροχής τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρακτικού Εξέτασης της με αριθ. 7803/22-5-2020 Ένστασης για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή Καθαρισμού των Γραφείων σε Κτήρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» (Προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός