23η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (10 Ιουνίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 10η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ   1ο:  Έγκριση πρακτικών 1 & 2 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 2ο :  Παραλαβή και έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για 2η παράταση του  επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ»(σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005).

ΘΕΜΑ   4ο  :  Αποδοχή δωρεάς γραφείων.

ΘΕΜΑ   5ο :   Αποδοχή χορηγίας.

ΘΕΜΑ   6ο :   Απαλλαγή υπολόγου Αττικής οδού.

ΘΕΜΑ 7ο :     Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισηςμκαι Οικονομικής Ανάπτυξης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός