25η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (23 Ιουνίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 23η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ  1ο:  Σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των Σχολείων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής και κατακύρωση της φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και παραρτήματος του 1ου, 2ου και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.

ΘΕΜΑ  4ο :  «Έγκριση Πρακτικού 3 του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφείων σε κτήρια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου».

 ΘΕΜΑ  5ο :  Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ΔΕΔΔΗΕ.

 ΘΕΜΑ  6ο :   Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.

 ΘΕΜΑ  7ο :   Παραίτηση από ένδικο μέσο.

 ΘΕΜΑ  8ο :  Άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός δικηγόρων.

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικής Ανάπτυξης

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός