27η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (8 Ιουλίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε  Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 8η  Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο:  Γνωμοδότηση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων» για τις ανάγκες του Δήμου.

ΘΕΜΑ 2ο:  Προέλεγχος Απολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3ο:  Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2019.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός