28η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (15 Ιουλίου 2020)

Καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Περικλέους 55, Χολαργός), για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεων που αφορούν την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του από 7/7/2020 πρακτικού κλήρωσης του ΜΗ.Μ.Ε.Δ. για το έργο με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ» προϋπολογισμού 403.225,81 ευρώ.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Μονάδων Τιμών για το έργο Κατασκευή κτιρίου Πολυιατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στη Δ.Κ.Π.».
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής.


Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός