Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Έφεσης, κατά της υπ αριθ.1732-4-2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας2ου τμήματος, οριζόμενου προς τούτο του, με έμμισθη εντολή,…
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Την εισήγηση, 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας Αποφασίζει ομόφωνα Την έγκριση του Πρακτικού μέρους (αρ.πρωτ 25750/6-10-2017) της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, λοιπών προμηθειών και υπηρεσιών (ανοικτών διαγωνισμών), για την φύλαξη και επιτήρηση των κτηριών, εγκαταστάσεων και…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Εγκρίνει : α. Την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής», με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση των Όρων Διακήρυξης Μίσθωσης, της μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 1. Την μερική απόρριψη της ένστασης του «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΝΕΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΠΕ», με αρ. πρωτ. Δήμου 25202/2-10-2017, κατά του Πρακτικού Ι της…
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :
H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Την Τροποποίηση του άρθρου 10 του από 11-12-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος εντός του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου, ως εξής :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός