Αρ. Απόφασης 302-2017 ΆΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την από 4-7-2017 Γνωμοδότηση του Δικηγόρου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου.  Την υπ’ αριθ. 949/2017 Απόφαση Δημάρχου (αριθ. πρωτ. 16942/4-7-2017).  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης της από 10-5-2017, κοινοποιηθείσης υπό Αθανασίου Τσιώκου, επιταγής προς πληρωμή συνολικού ποσού 226.688,15 ευρώ, στο Δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Παυλόπουλο (ΑΜ ΔΣΑ 24909).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός