Αρ. αποφ. 246/2015 "Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης: «Ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο Ο.Τ. 155 Παπάγου, λόγω της Μελέτης Ανέγερσης Πολυιατρείου, προϋπ/σμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης : «Ενημέρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος στο Ο.Τ. 155 Παπάγου, λόγω της Μελέτης Ανέγερσης Πολυιατρείου, προϋπ/σμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α.», στον ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ (Διπλ. Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό ( Μαίζωνος 231 – Πάτρα Α.Φ.Μ. 102165770, ΔΟΥ Β΄ Πατρών), με Αρ. Μητρώου 108429, αντί συνολικής αμοιβής 990,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός