Αρ. αποφ. 247/2015 "Απ’ ευθείας ανάθεση Μελέτης «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κοιμητηρίου Χολαργού», Προϋπολογισμού 40.977,92."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης: «Σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής και Υδροτεχνικής καταλληλότητας και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υφιστάμενου Κοιμητηρίου Χολαργού», Προϋπολογισμού 40.977,92.», στα συμπράττοντα Γραφεία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΟΞΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ», MSc Γεωλόγος και Πολ. Μηχανικός αντίστοιχα ( Αετιδέων 43 Χολαργός, Α.Φ.Μ. 117845932, ΔΟΥ Χολαργού), με Αρ. Μητρώου 21757 και 25102 αντίστοιχα, κατηγορία μελετών (8 και 13 – 20 και 27 αντίστοιχα), αντί προσφερόμενης έκπτωσης 60% και αμοιβής 13.326,15 πλέον Φ.Π.Α.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός