Αρ. Απόφασης 213-2018 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ & ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση της Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2019, τα Τέλη και Δικαιώματα

των Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, καθοριστούν ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός