Αρ. Απόφασης 230-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24211/5-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για

την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την προμήθεια ενός (1) εκσκαφέα- φορτωτή για το Δήμο

Παπάγου Χολαργού, όπως αυτό (Πρακτικό), παρουσιάζεται στην εισήγηση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός