Αρ. Απόφασης 231-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου & 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΌΣ (1) ΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ & ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου.

Τα Πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση

Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων,

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 24213/5-11-2018 και 24940/9-11-2018 Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 αντίστοιχα,

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την Αξιολόγηση Προσφορών Προμήθειας Οχημάτων, για την

προμήθεια ενός (1) φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός