Αρ. Απόφασης 232-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου.

Το με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

4

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 24897/8-11-2018 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Προσφορών λοιπών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη διεξαγωγή του ανοικτού διαγωνισμού: Φύλαξη και

επιτήρηση των κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού», όπως αυτό (Πρακτικό)

παρουσιάζεται στην εισήγηση

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός