Αρ. Απόφασης 233-2018 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση της Προέδρου.

Τη με αριθ. πρωτ. 24003/2-11-2018 Γνωμοδότηση του, με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου του

Δήμου Παπάγου - Χολαργού κ. Παναγιώτη Πούλιου

Την υπ’ αριθ. 1892 Απόφαση Δημάρχου ( αριθ. πρωτ. 24245/5-11-2018)

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την άσκηση του Ενδίκου μέσου της Αίτησης Ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 8/2018 πράξεως της Επιτρόπου

του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Τουρισμού, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα 6ο),

οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ.

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός