Αρ. Απόφασης 255-2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Απαλλαγή Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής, για τα Προνοιακά Επιδόματα του
Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Αριθμός Απόφασης:
255
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την Απαλλαγή της κας Κωνσταντίνας Κοπανέζου, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός