Αρ. Απόφασης 258-2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απαλλαγή υπόλογου χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή ανανέωσης
καρτών ψηφιακού ταχογράφου.
Αριθμός Απόφασης:
258
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την Απαλλαγή του κ. Γεωργίου Θεοχάρη, από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 1390/29-10-2018
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός