ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 230/2019: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων έτους 2018».

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων έτους 2018», με ανάδοχο την: ERGMASIN DEALS PC, όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός