ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 231/2019: Έγκριση Σύναψης Σύμβασης έτους 2020 με την «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» για την συμμετοχή του Δήμου στο Ειδικό Συνδρομητικό Πρόγραμμα Απορριμματοφόρων Δήμων»

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης, για το 2020, του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με την εταιρεία «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», για την συμμετοχή του Δήμου στο ειδικό συνδρομητικό πρόγραμμα απορριμματοφόρων Δήμων.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 10/20/35.6411.0001 του Προϋπολογισμού έτους 2020, στους οποίους έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός