ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235/2019: Έγκριση της υπ’ αριθ.75/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ για την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την έγκριση της υπ’ αριθ.75/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ), σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 του ΔΟΠΑΠ (ΑΔΑ: ΨΦΗ7ΟΛΥΡ-ΚΝ4).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός