ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236/2019: ΄Δ Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΟΠΑΠ οικ. Έτους 2019 (απόφαση Δ.Σ. 76/2019).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την έγκριση της ΄Δ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΠΑΠ Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 76/2019 (ΑΔΑ: ΨΞΤΒΟΛΥΡ-Κ01) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός