ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112/2020: Παράταση προθεσμίας έγκρισης μελέτης με τίτλο : «Οριστική Μελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 2 του Ν. 4412/2012).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Παράταση του χρόνου Έγκρισης της Φάσης Β- Οριστικής μελέτης : «ΟριστικήΜελέτη με Τεύχη Δημοπράτησης κύριων αγωγών Ομβρίων Υδάτων Λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου Δ.Κ. Παπάγου», κατά τριάντα (30) ημέρες και μέχρι την 29η-5-2020, λόγω της της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19 και σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΠΝΠ ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020ν «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός