ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113/2020: 4η Παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Τη Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας για την υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρ. 3.2 της διακήρυξης στην επιχείρηση «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ», Προσωρινό ανάδοχο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου- Χολαργού, του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου» , που αφορά τον διαγωνισμό με αρ. συστήματος 82498,1 Προμήθεια Καυσίμων και συγκεκριμένα των ΟΜΑΔΩΝ Γ, Δ, Ε έως 22-05-2020 εκτός και εάν ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό λόγω των έκτακτων μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός