ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/2020: Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού επί των οικονομικών απαιτήσεων του κ. Γ. Αργυρόπουλου.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει, σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό μεταξύ Δήμου Παπάγου Χολαργού και του αιτούντος Γεώργιου Αργυρόπουλου, ποσού Τριακοσίων (300,00) ευρώ, για τη ζημιά που υπέστη το με αριθ. κυκλοφορίας ΙΟΧ 9077 Ι.Χ αυτοκίνηττο του ανωτέρω Δημότη, από πτώση δέντρου, στις 6 Απριλίου 2019 επί της οδού Γράμμου αριθ. 10 στου Παπάγου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός