ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 117/2020: Πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας δύο (2) μηνών, με ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Έγκριση της Πρόσληψης Έξι (6) ατόμων με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ώστε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να ανταπεξέλθει στις πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τα μέτρα κατά της διασποράς του Κορωνιού COVID-19.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός