ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121/2020: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2020 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΟΚΜΕΠΑ, για την απαλλαγή από την καταβολή οικονομικής εισφοράς (τροφείων), για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής του ΔΟΚΜΕΠΑ εξαι

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου.
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/14-4-2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, η οποία προβλέπει:

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός