ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 154/2020: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου : «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» (Προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει το από 29-5-2020 Πρωτοκόλλο Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση και Επισκευή Νηπιαγωγείων – Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» (Προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α.), ως ανωτέρω.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός