ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 157/2020:Έγκριση 2ης παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005).

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση,
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της Προέδρου
• Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει τη 2η παράταση του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ» (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005) κατά τριάντα (30) μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός