Δήλωση ληξιαρχικής πράξης θανάτου και έκδοση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

Γενικά Δικαιολογητικά:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρωτότυπη Ιατρική βεβαίωση
  • Εναλλακτικά βεβαίωση νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης γιατρού ή νοσοκομείου, αρκεί γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής).

Σημειώσεις και επεξηγήσεις:

  • Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο, ή το γραφείο κηδειών που ανέλαβε την τέλεση της κηδείας.
  • Αν ο θάνατος συνέβη σε νοσοκομείο, φυλακή ή άλλο ίδρυμα, υπόχρεος για τη δήλωση είναι ο Διευθυντής (με έγγραφη δήλωση).
  • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.
  • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.
  • Αν η δήλωση γίνει μετά από 24 ώρες και ως την 30η ημέρα από τη στιγμή του θανάτου, κι επιπλέον ο νεκρός έχει ταφεί, χρειάζεται παραγγελία του εισαγγελέα.
  • Αν η δήλωση γίνει μετά την τριακοστή μέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός