Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ δεκαεννιά (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/ 2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
5. Την υπ΄ αριθμ. 50/22-03-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα 8μηνης διάρκειας, για το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28200/10505/03-05-2017 Εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού ανταποδοτικού χαρακτήρα, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 17349/25-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί έγκρισης σύναψης δέκα εννέα (19) συμβάσεων με σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.14625/29-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα» προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3125/τ.Β΄/26-11-2012) του Δήμου Παπάγου - Χολαργού όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και την υπ΄ άριθμ. πρωτ.25247/2-10-2017 βεβαίωση του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού περί ύπαρξης κενών θέσεων.
10. Την υπ΄ άριθμ. πρωτ. 25545/5-10-2017 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννιά (19) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού που εδρεύει στο Χολαργό, του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ( ΒΛ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης  Υπηρεσία  Έδρα υπηρεσίας  Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 Δήμος Παπάγου - Χολαργού  Χολαργός ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
[Γ’ (C) κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
8 μήνες 3
102 Δήμος Παπάγου - Χολαργού  Χολαργός ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων
[Γ΄ + Ε΄ (CE) κατηγορίας - με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
8 μήνες 2
103 Δήμος Παπάγου - Χολαργού  Χολαργός ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8 μήνες 14

 

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα τυπικά προσόντα και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφέρονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα αρχεία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech