Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας έως 2 μήνες) για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δημοτικών Σχολείων» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (διάρκειας έως 2 μήνες)

για τις ανάγκες του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών Δημοτικών Σχολείων» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,
 4. Την υπ΄ αριθμ. 91/19-04-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού,
 5. Την υπ΄ αριθμ. 38072/13799/18-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
 6. Tην υπ΄ αριθμ. 8539/17-04-2018 βεβαίωση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού, της παρούσας ανακοίνωσης.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 μήνες, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την λειτουργία του προγράμματος «Δημιουργική απασχόληση μαθητών Δημοτικών Σχολείων» του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες ανά αριθμό ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης έως 2 μήνες

Αριθμός

ατόμων

100

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

(Εκ των οποίων (1) άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία)

Από 18/06/2018 έως 31/07/2018

9

101

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΠΕ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

(Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α, ΠΕ Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στα εικαστικά)

Από 18/06/2018 έως 31/07/2018

1

102

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Σε περίπτωση που δεν βρεθεί υποψήφιος/α, ΠΕ Παιδαγωγός Δημοτικής εκπαίδευσης ή Φιλολογίας με εξειδίκευση στη Θεατρική Αγωγή)

Από 18/06/2018 έως 31/07/2018

1

103

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Από 18/06/2018 έως 31/07/2018

3

104

Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Χολαργός

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από 18/06/2017 έως 31/07/2018

3

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100-102

1)      Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ Της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

 

2)      Εμπειρία σε τρία (3) τουλάχιστον προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών. Ελλείψει υποψηφίων με εμπειρία σε τρία (3) προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών θα γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με εμπειρία σε δύο (2) τουλάχιστον προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών. Ελλείψει υποψηφίων με εμπειρία σε δύο (2) προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών, θα γίνουν δεκτοί υποψήφιοι με εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών.

103

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ Της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

104

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

 Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
 3. Οι βεβαιώσεις εμπειρίας θα πρέπει να αναγράφουν το συνολικό χρόνο απασχόλησης σε ημέρες, ειδάλλως δε θα λαμβάνονται υπόψη.
 4. Τυχόν μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών δεν απαιτείται καθότι δεν μοροιοδοτείται.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, το σχετικό παράρτημα, καθώς και το έντυπο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: (www.dpapxol.gov.gr).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παπάγου – Χολαργού, Περικλέους 55, Τ.Κ.15561 Χολαργός, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εποπτείας Νομικών Προσώπων/ Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων – Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης, υπόψη κας Π. Χαρδαλούπα, κ. Ι. Γεωργικόπουλου, κ. Π. Κωνσταντίνου και κ. Ε. Κομπόγιωργα (τηλ. επικοινωνίας: 2132002871, 2132002857, 2132002869, 2132002911).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της Ανακοίνωσης  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: (www.dpapxol.gov.gr) ήτοι: από Παρασκευή, 25/05/2018 έως και Δευτέρα 04/06/2018. (Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ · γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τρίτεκνος/τέκνο τρίτεκνης, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία γονέα…κ.τ.λ.).

 1. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Παπάγου – Χολαργού: (www.dpapxol.gov.gr).

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στο Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης του Δήμου, απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, για να εξεταστεί.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

 Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Πολίτες à Έντυπα - Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

                                                                               Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

                                                                                     Ηλίας Αποστολόπουλος

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech