Πρόγραμμα ψηφοφορίας Δήμου Παπάγου - Χολαργού Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Χολαργός 2-7-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16967                        

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 26/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
  2. Το Π.Δ. 56/2019 «Διάλυση Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση νέας Βουλής» που δημοσιεύτηκε στο αριθ.97/11-6-2019 Φ.Ε.Κ.
  3. Την αριθ. 309495/21-6-2019 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα της Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ

  1. Ως ημέρα ψηφοφορίας ορίζεται η Κυριακή 7 Ιουλίου 2019
  2. Η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας: 07.00 μέχρι 19.00
  3. Ο τόπος και τα καταστήματα ψηφοφορίας των εκλογέων του Δήμου με τις διευθύνσεις τους αναφέρονται στο Πρόγραμμα με τη σειρά που αναγράφονται στην οικεία απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, η οποία μας έχει κοινοποιηθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr και το οποίο θα τοιχοκολληθεί.
  4. Τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών αναγράφονται στο Πρόγραμμα με τη σειρά που αναφέρονται στην Προκήρυξη της Περιφερειάρχη Αττικής και βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου, καθώς και τα ονόματα των υποψήφιων Βουλευτών της Επικράτειας.
  5. Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών της Β1 ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ που ανήκει ο Δήμος μας είναι 44.
  6. Το παρόν δημοσιοποιείται βάσει της υπ’ αριθ. 332646/28-6-2019 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός