Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΈΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ :

 Σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν3852/10, του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 270/81 περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  των Δήμων και Κοινοτήτων,  την  169/25-11-2020 απόφαση ΔΣ ,που ενέκρινε την διενέργεια δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων την 183/22-12-2020 απόφαση ΔΣ που όρισε τα μέλη της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών και το από 6-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Δ/ντη Καθαριότητας & Ανακύκλωσης , προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ορίζει τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ κ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 14/4/2021  ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής με φανερές προφορικές πλειοδοτικές προσφορές.

Τόπος της δημοπρασίας ορίζεται η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στον  1ο  όροφο του Δημαρχείου, στην οδό  Περικλέους 55 στο Χολαργό.

Οι όροι διακήρυξης, με φροντίδα του Δημάρχου, θα αναρτηθούν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός) και  στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr (προκηρύξεις, διαγωνισμοί)

Τους όρους της δημοπρασίας καθώς και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός, τηλ. 2132002846-848) καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η δημοπρασία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και στον ίδιο τόπο την  28/4/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Άρθρο 2.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της δημοπρασίας αποτελεί η εκποίηση κατεστραμμένων πλαστικών και μεταλλικών κάδων    απορριμμάτων που είναι αποθηκευμένοι στα εργοτάξια των  δημοτικών κοινοτήτων Παπάγου(στην οδό Ασπασίας & Υγείας)  και Χολαργού (στο τέρμα της οδού Σύρου) Ειδικότερα θα εκποιηθούν κατ’ εκτίμηση οι ακόλουθες ποσότητες:

 α/α

 

Περιγραφή υλικού

 

Μονάδα μέτρησης

 

Ποσότητα

(τμχ)

 

Εκτιμώμενο βάρος(kg)

ανά μονάδα

 Συνολικό

εκτιμώμενο βάρος((kg)

 

 

1.

 Πλαστικοί κάδοι 1100 λίτρων

 

τεμάχια

 

52

 

50(kg)

 

2.600(kg)

 

2.

Μεταλλικοί κάδοι

1100 λίτρων

 

τεμάχια

 

160

 

100(kg)

 

16.000(kg)

3.

Πλαστικοί κάδοι 660 λίτρων

τεμάχια

 14

 40(kg)

 560(kg)

 Άρθρο 3.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής με την προϋπόθεση ότι ο συμμετέχων δεν είναι οφειλέτης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού .

Η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή και εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης καθώς και  πλήρη γνώση των προς εκποίηση κάδων απορριμμάτων.

Άρθρο 4.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αστυνομική ταυτότητα (προκειμένου περί νομικών προσώπων απαιτείται η αστυνομική ταυτότητα του νομίμου εκπροσώπου τους).
 2. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται υπογραφή αυτής από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους
 3. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμειακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιρειών, β) τους Διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)  και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενημερότητα) και να ισχύει κατά την ημέρα της δημοπρασίας.
 5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής αρχής, τελευταίου εξαμήνου, από τα οποία να προκύπτουν ότι: Προκειμένου περί φυσικών προσώπων: - Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Προκειμένου περί νομικών προσώπων: - Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση - Δεν βρίσκεται σε λύση ή/ και εκκαθάριση - Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση - Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού. Σε περίπτωση που η αρμόδια δικαστική αρχή, δηλώνει αδυναμία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών, τότε ο συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά, μαζί με το πιστοποιητικό όπου δηλώνεται η αδυναμία της δικαστικής αρχής, υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν τελεί σε μία από τις παραπάνω καταστάσεις, θεωρημένη από δικαστική αρχή , συμβολαιογράφο  ή οποιαδήποτε  άλλη αρμόδια αρχή.
 6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Συγκεκριμένα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιρειών, τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και των ΙΚΕ  και για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 7. Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν εκτός από όλα τα ανωτέρω:  α) πιστοποιητικό μεταβολών από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική αρχή β) αντίγραφο καταστατικού με τις τροποποιήσεις του και γ) πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών.

              Οι Α.Ε. πρέπει να καταθέσουν  επιπλέον και πρακτικό ορισμού του ΔΣ.

 1. Για την περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντος φυσικού προσώπου από τρίτον, απαραίτητο είναι ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας, το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο απαραίτητο σύμφωνα με την παρούσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό και αναλαμβάνει ο ίδιος τις τυχόν υποχρεώσεις που θα προκύψουν από  την παρούσα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας  ή του φυσικού προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να αναγράφει ότι:

Α) επιθυμεί να  συμμετάσχει  στη δημοπρασία διευκρινίζοντας το εκποιούμενο υλικό για το οποίο ενδιαφέρεται.

Β) έλαβε πλήρη και σαφή γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

Γ) δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο Παπάγου Χολαργού και το Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ,

Δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,

 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου , που εκδόθηκε εντός του τελευταίου εξαμήνου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του ενδιαφερομένου σε αυτό και η άσκηση του ειδικού επαγγέλματος.
 2. Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης της εταιρείας του σε ισχύ, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε ισχύ, και Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων σε ισχύ. Από τις ανωτέρω άδειες θα πρέπει να τεκμαίρεται η δυνατότητα του ενδιαφερομένου να πραγματοποιεί συλλογή-μεταφορά και ανακύκλωση – επεξεργασία πλαστικών και μεταλλικών κάδων.
 3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο οκτώ (8) της παρούσης και ειδικότερα, για συμμετοχή στη δημοπρασία εκποίησης πλαστικών κάδων εγγυητική ύψους 88,48€ και για συμμετοχή στη δημοπρασία εκποίησης μεταλλικών κάδων εγγυητική ύψους 160,00€.Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων ενδιαφέρεται και για τα δύο εκποιούμενα υλικά τότε πρέπει να προσκομίσει ξεχωριστή  εγγυητική για κάθε ένα από αυτά.
 4. Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην αυτής του πλειοδότη.

 1. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο  Παπάγου - Χολαργού, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθύς μετά το πέρας της και θα είναι αλληλέγγυα και  σε ολόκληρο υπόχρεος  για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 5.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν, την Παρασκευή 09/4/2021 και μέχρι ώρα 13:00, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή.

Μέχρι την ανωτέρω προθεσμία μπορούν να κατατεθούν ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές  που αφορούν στους όρους της παρούσης ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος εξέτασής τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Επίσης σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά ή οι ενδεχόμενες ενστάσεις-προσφυγές δεν κατατεθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας, αποκλείεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και αντίστοιχα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες  οι ενστάσεις-προσφυγές.

Άρθρο 6.  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης για κάθε αντικείμενο της δημοπρασίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου  με  το 10%  του  τελικώς   κατακυρωθέντος ποσού και τότε θα του επιστραφεί  η κατατεθείσα εγγύηση  συμμετοχής. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης  θα παραμείνει στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού και θα  επιστραφεί στον πλειοδότη/ πλειόδοτες με σχετικό πρωτόκολλο εφόσον  εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του πλειοδότη έναντι του Δήμου.

 Άλλως καταπίπτει υπέρ Δήμου Παπάγου – Χολαργού χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση το ποσό της εγγύησης δεν μπορεί να συμψηφισθεί με οφειλές ή  άλλες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από οποιαδήποτε αιτία.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας

Άρθρο 7.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

 • Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.
 • Οι ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.
 • Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρείας ή κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρίας.

Άρθρο 8.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Η  δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται, ενώ δε λήγει εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι παρουσιάσουν πλήρη δικαιολογητικά.
 2. Η τυχόν απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, ως μη πληρούντος τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αναγράφεται στα πρακτικά.
 3. Η δημοπρασία θα ξεκινήσει αρχικά με τις προσφορές των πλειοδοτών για την εκποίηση των πλαστικών κάδων. Οι προσφορές των πλειοδοτών θα αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη και θα  αφορούν στο σύνολο των εκποιούμενων πλαστικών κάδων. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και ανακηρυχθεί πλειοδότης στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία για το σύνολο των εκποιούμενων μεταλλικών κάδων.
 4. Κριτήριο για την κατακύρωση της δημοπρασίας θα είναι η υψηλότερη συνολική τιμή που θα επιτευχθεί, κατά την διαδικασία και την λήξη της διαδικασίας. Ως ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται στα 0,28€/κιλό για τους πλαστικούς κάδους και στα 0,10.€/κιλό για τους μεταλλικούς δηλαδή  όπως εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή Εκτίμησης των προς εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.

Α/Α

Είδος

Εκτιμώμενο συνολικό

Βάρος (κιλά)

 

Ελάχιστη Τιμή

Κιλού (€)

Σύνολο σε €

1.        

Πλαστικοί κάδοι

3.160 (kg)

0.28€

   884,80€

2.

Μεταλλικοί  κάδοι

16.000(kg)

0,10€

1.600,00€

 Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού απορρίπτονται.

 • Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη, αυτή δε η υποχρέωση μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους ακόλουθους, ο τελευταίος των οποίων είναι υποχρεωμένος για την προσφορά του μέχρι της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως της προϊσταμένης αρχής. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 • Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή.
 • Προσφορές, που αφορούν μόνο σε μέρος των εκποιούμενων κάδων, δε θα γίνονται δεκτές.
 • Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερος των (60) εξήντα ημερών από την ημερομηνία διενέργειας και κατακύρωσης της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. Ο συνολικός χρόνος της παραλαβής και απομάκρυνσης όλης της ποσότητας των κάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (3) τρείς μήνες.

Άρθρο 9.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης στην οποία θα ορίζεται ρητά  ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την προσήκουσα εκπλήρωση αυτής. Πριν τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλει το 50% του τιμήματος στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση ,ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από τη σύμβαση, ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Οι τελευταίοι υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον  διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας από της προηγουμένης. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστον όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, της προηγουμένης δημοπρασίας..

Άρθρο 10.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δεν ευθύνεται έναντι του αγοραστού για την εν γένει νομική και πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προς εκποίηση αντικείμενα.

 Άρθρο 11.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και η κατακύρωση του αποτελέσματος ανήκουν στην ελεύθερη κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για αποζημίωση του τελευταίου πλειοδότη για την περίπτωση που δεν εγκριθούν τα πρακτικά όπως και για τυχόν καθυστέρηση της έγκρισης αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που θα επιτευχθεί δεν είναι ικανοποιητικό για το Δήμο, να μην το εγκρίνει,  οπότε η δημοπρασία θα επαναληφθεί.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με τον τρόπο και για τις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 6 του Π.Δ. 270/81.

Άρθρο 12.

ΑΝΑΘΕΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού καλείται ο ανάδοχος με έγγραφο της Επιτροπής, να καταβάλει το τίμημα στο ταμείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού ως εξής:

Α) Το ποσό που αντιστοιχεί στο 50% της τιμής κατακύρωσης της προσφοράς του εντός (10) δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας και πριν από τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης,

Β) Το υπόλοιπο 50% θα καταβάλλεται τμηματικά με βάση τα ζυγολόγια .

Σε περίπτωση που ο πλειοδότης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το τίμημα, η κατακύρωση ανατρέπεται και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή μπορεί να κατακυρώσει τα εκποιούμενα είδη στον επόμενο. Η πιστοποίηση της παραληφθείσης ποσότητας θα γίνει από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου.

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις που θα προέλθουν από δικές του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών απομάκρυνσης ή και εξ αφορμής αυτών.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δεν έχει καμία ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη ιδιοτήτων των εκποιούμενων πραγμάτων. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούμενων και της κατάστασης στην οποία αυτά ευρίσκονται και ότι αυτά είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για ανακύκλωση.

 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε παράβαση της εργατικής, ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής νομοθεσίας σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού του. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με επιμέλεια τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να παίρνει όλα τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας που προβλέπει η νομοθεσία.

Άρθρο 13.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

Η μεταφορά των κάδων θα γίνει με οχήματα του πλειοδότη, έπειτα από σχετικό έγγραφο αίτημα της Υπηρεσίας Καθαριότητας, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη του ως άνω αιτήματος. 

Ο πλειοδότης υποχρεούται να ζυγίσει με δικά του έξοδα και ευθύνη τους κατεστραμμένους κάδους προκειμένου να προσδιορισθεί το ακριβές τους βάρος, παρουσία υπαλλήλου που θα οριστεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Μετά τη ζύγιση θα συντάσσεται πρωτόκολλο ζύγισης υπογεγραμμένο από τον πλειοδότη και τον επιβλέποντα  υπάλληλο του Δήμου.

Σε περίπτωση που μετά τη ζύγιση διαπιστωθεί πλεονάζουσα απόκλιση από το αρχικά προϋπολογισθέν βάρος των δημοπρατούμενων δια της παρούσης κάδων, ο πλειοδότης θα καταβάλλει το τίμημα για το επιπλέον  βάρος σύμφωνα με την τιμή προσφοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρεθεί το ανάλογο ποσό.

Άρθρο 14.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ συμβαλλομένων σχετική με την εφαρμογή της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία και θα αποφαίνονται τελεσιδίκως.

Οποιοδήποτε ζήτημα ερμηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτημα προκύψει κατά την διενέργεια της δημοπρασίας θα διευκρινίζεται και θα λύεται αμετάκλητα από την Οικονομική Επιτροπή ενώπιον της οποίας διενεργείται η δημοπρασία.

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων κηπουρών 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ.  Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 29  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021  έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής (βάσει βαθμολογίας), για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€, (σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 12021012 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 71621000-7)
Η δαπάνη της υπηρεσίας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 και συγκεκριμένα το ΚΑ 30.6162.0003.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η Απριλίου ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 μ.μ. έως 10.30 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 77/2021 απόφαση Ο.Ε. και συγκεκριμένα στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (-1 όροφος), στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου- Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου (τηλ.: 2132027192, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 06/04/2021 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 08/04/2021 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού
Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια φυτών και δέντρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 έως και ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού (ΚΩΔ. NUTS EL301) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45233260-9). Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον υποτομέα ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης αναλύεται ως εξής:

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 23-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 30-03-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στο Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου.

(Ταχυδρομική διεύθυνση Πρωτοκόλλου Αναθέτουσας Αρχής: Περικλέους 55, 15561 Χολαργός).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι  με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr).

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12-03-2021 ημέρα Παρασκευή η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη.

Όλες οι ανακοινώσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινήσεις-απαντήσεις πρωτοκολλημένων ερωτημάτων που είναι σχετικές με την διαδικασία δημοπράτησης του έργου θα αναρτώνται απευθείας στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr) και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 213-2027120, 213-2027121, 213-2027192, fax: 213-2027198 και      e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Άννα Ίσκου και Κωνσταντίνος Κωνστάντιος.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το πρότυπο τεύχος Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, βάσει της αριθμ. 127/ 21-12-2017 Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 3.225,81 και με ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι 310 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ,  με Κ.Α. 30.7334.0018.

Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 23 / 3-2-2021(ΑΔΑ: ΨΣΝΜΩΞ1-ΦΨ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dpapxol.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 5/03/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ψεκασμοί για την καταπολέμιση παρασίτων, εντόμων, κλπ, για το έτος 2021».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, Από ΤΕΤΑΡΤΗ 3  ΜΑΡΤΙΟΥ 2021  έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΜΑΡΤΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων». 

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Ν. Κωτούλα) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  έως και  ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαλείων για τον εμπλουτισμό της αποθήκης του μηχανοτεχνίτη».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γ. Βασιλάκη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες ρυμούλκησης για οχήματα του Δήμου».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Γ. Βασιλάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από ΔΕΥΤΕΡΑ 22  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  έως και ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech