Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τετάρτη 10  Ιουλίου 2019  έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής


Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €, (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019097 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 34946240-4, 37450000-7).

Η δαπάνη της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0015, οικονομικού έτους 2019, όπου έχει προβλεφθεί και διατεθεί σχετική πίστωση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 απόφαση, σε κτήριο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου- Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου, τηλ.: 213 2027113 (μελετητής τηλ. 2132027192).

Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 23/07/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 25/07/2019 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ήτοι 1.200,00 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως δέκα (10) ημέρες.

Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. έχοντας υπόψη:

1 Την με αρ. 44/22.03.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΕΡΩΞ1-ΕΛΖ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού «Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου»
2 Την με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» (ΦΕΚ 1003/Β/30-05-2008),
3 Την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα ¨Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων¨» (ΦΕΚ 1541/Β/15-09-2010),
4 Την με αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04/08/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα ¨Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων¨» (ΦΕΚ 2646/Β/25-08-2016),
5 Την με αρ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ 93828/31.07.2006 (ΦΕΚ 1183/Β/31.08.2006) Υγ. Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων
6 Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 96605/17.10.2013 (ΦΕΚ 2800/04.11.2013 τεύχος Β΄) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
7 Την με αρ. 3/2019 Πράξη Προέδρου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου – Χολαργού με αριθ. πρωτ. 61/01.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΦΩΞΟΕ4Ψ-ΠΕΨ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού».
8 Την με αρ. 20/04.07.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Υ8ΟΕ4Ψ-Σ5Κ) Απόφαση του Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. με θέμα «Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού».

Προκηρύσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη μίσθωσης του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

 Τίγκας Ιωάννης, Διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
 Πετράκης Χρήστος, Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Π.Ε. Παπάγου - Χολαργού
 Αναλυτή Βασιλική, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού

Με αναπληρωματικά μέλη τα κάτωθι:
 Σούττη Κλημεντία, Υποδιευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού
 Γκούμα Αικατερίνη, Μέλος του Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.
 Κοντογιώργος Χρήστος, Μέλος του Συλλόγου Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού

Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού και θα λάβει χώρα από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρες 09:00 έως 11:00.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα λάβει χώρα στο γραφείο του Διευθυντή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, την Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:00

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α΄/9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

3. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως, 189 εργάσιμες ημέρες και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
η) Ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300,00) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου
ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ
ιβ) Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

4. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη και λήγει την 30η Ιουνίου του 2028, χωρίς καμία περεταίρω παράταση.
Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει την σύμβαση.

5. Καταβολή μισθώματος
Οι εκμεταλλευτές των σχολικών κυλικείων καταβάλλουν στη Σχολική Επιτροπή κατά έτος το ποσό που συμφωνήθηκε, σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου εκάστου έτους, σύμφωνα με τον τύπο που αναφέρεται στην με αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 Κ.Υ.Α . ήτοι, υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του σχολείου.
Στην περίπτωση που στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται νηπιαγωγείο, ο αριθμός των φοιτούντων νηπίων δεν συνυπολογίζεται στον καθορισμό του μισθώματος.
Το χαρτόσημο μισθωμάτων βαρύνει τον εκμεταλλευτή του κυλικείου.

6. Ο πλειοδότης που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο ΟΑΕ
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας
ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 96605/17.10.2013 (ΦΕΚ 2800/04.11.2013 τεύχος Β΄)
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Ο Πλειοδότης θα πρέπει κατά την υπογραφή της Σύμβασης να προσέλθει με αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα έχει λάβει γνώση των όρων της Προκήρυξης και θα συνυπογράψει τη Σύμβαση.
Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

7. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων
Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιοδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. Οι εργάσιμες ημέρες κατά την περίοδο του έτους είναι 189.

8. Να χορηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο:
α) Αντίγραφο της υπ΄ αριθ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Φ2/1553/129578/Δ1/04/08/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 111526/Δ4/10-09-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα ¨Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων¨» (ΦΕΚ 2646/Β/25-08-2016),
β) Αντίγραφο της υπ΄αριθ. ΔΥΙΓ/Γ.Π./οικι.93828/1-8-2006 «Υγειονομική Διάταξη αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων» και
γ) Αντίγραφο της Υγ. Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/Β/29.08.2013) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει από την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ 96605/17.10.2013 (ΦΕΚ 2800/Β/04.11.2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

9. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Π.Ε.

Χρήστος Πετράκης

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «ΚΛΑΔΕΜΑ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Παρασκευή 05  Ιουλίου 2019  έως και Τρίτη 09  Ιουλίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

 

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη Χ. Σκύφτη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 έως και Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ/ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 69.985,60 €, (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2018223 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών και Συγκοινωνιακών Έργων & Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (CPV 37535200-9).

Η δαπάνη της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4995/22-2-2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Παπάγου- Αναστάσεως 90, 15669 Παπάγου. Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 01/07/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 03/07/2019 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ήτοι 1.128,80 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα έως ενενήντα (90) ημέρες.

Οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:  «Υπηρεσία απολύμανσης (απεντόμωσης & μυοκτονίας) κτιρίων και των χώρων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Α. Βατικιώτη ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 20  Ιουνίου 2019  έως και Δευτέρα 24  Ιουνίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Βατικιώτης : 210 – 6540211 εσωτ. 14

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών για τις υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Μ. Σταματάκη) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Πέμπτη 14 Ιουνίου 2019 έως και Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).


Πληροφορίες : κ. Σταματακη 213 2002 859

Για το Τμήμα Προμηθειών
213 2002841/842/859/913

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Αττικής

Προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α, Δ.Ο.Π.Α.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 66.084,51 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 2019135 συνολική μελέτη του Δήμου.

Για τη δαπάνη της προμήθειας έχει γίνει διάθεση σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς έτους 2019 σε σχετικούς Κ.Α. και έχει γίνει σχετική πρόβλεψη πιστώσεων σε σχετικούς ΚΑ των αντίστοιχων προϋπολογισμών έτους 2020.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 55/2019 διαγωνισμού και συγκεκριμένα στην έδρα του Δήμου (Περικλέους 55, Τ.Κ. 15561 Χολαργός), 1ο Υπόγειο (αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), τηλ.: 2132002903-2132002894, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός στις 24/06/2019 λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας, θα διενεργηθεί στις 26/06/2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή ειδοποίηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, όπως ορίζει η Διακήρυξη την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (παράδοση φακέλου στην Επιτροπή Διαγωνισμού από 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ.) ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο τμήμα ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ του Δήμου (ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55, 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ, - ισόγειο) το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι έως και την 21/06/2019) και μέχρι τις 14.30. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα που ορίζει η Διακήρυξη είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού επιστρέφονται και αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που προβλέπονται στη διακήρυξη. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε (2%) επί του συνολικού ποσού του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού προ ΦΠΑ, ήτοι 1.065,88 € και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ή περισσότερες ομάδες του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων ομάδας/ομάδων (Άρθρο 72 1Α του Ν4412/16).

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.

Οι συμβάσεις θα έχουν ισχύ από την υπογραφή της και για διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών.

Τα σχετικά τεύχη της δημοπρασίας δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλ. 2132002841-2/859) όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας - υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση αγωγών και φρεατίων  κοινοχρήστων χώρων έτους 2019».

Κατάθεση προσφορών (Υπ’ όψη κ. Κ. ΦΑΡΚΩΝΑ) σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από Τρίτη 11  Ιουνίου 2019  έως και Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019  , από τις 08:30 έως τις 14:30, στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ  του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).

Πληροφορίες : κ. Φαρκωνας  213 2027 122

Για το Τμήμα Προμηθειών

213 2002841/842/859/913

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech